Badyánová silice

 Působí jako repelent proti hmyzu.

Skladem

52 Kčs DPH

Varianty: Badyánová silice
Badyánová silice, 10ml

   
Badyánová silice, 50ml

   
Badyánová silice, 100ml

   
Badyánová silice, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Badyánová silice

čínský anýz, hvězdicový anýz

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

INCI Illicium Verum

Použití

Nádherná vůně do mýdel. V kosmetice je vhodný pro všechny typy pleti, přidává se do přípravků péče o ústní hygienu.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

H303 Může být škodlivý při požití
H316 Způsobuje podráždění pokožky
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H401 Toxický pro vodní organismy

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top