Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Bois de Siam

Vůně je teplá, příjemná, krémová, sladce balzámová, lehce ořechová. Olej navozuje příjemnou, uklidňující náladu, napomáhá relaxaci, uvolňuje a uklidňuje rozjitřenou mysl, vůně je vhodná pro meditace.

Skladem

81 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Bois de Siam

Siamské dřevo, Chamaecyparis hodginsii, Fokienia hodginsii

Charakteristika

esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Použití

Vynikající povzbuzující tonikum, tento olej je známý pro své stimulační a afrodiziakální vlastnosti. Velice příjemný do parfémů.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Francie (sběr Vietnam)

INCI

FOKIENIA HODGINDII OIL

Velikost balení

10 ml

Země původu Francie

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slova: Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
období

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top