Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Caribbean Berry & Melon

Skladem

53 Kčs DPH

Varianty: Caribbean Berry & Melon
Caribbean Berry & Melon, 10ml

   
Caribbean Berry & Melon, 50ml

   
Caribbean Berry & Melon, 100ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Caribbean Berry & Melon


Užijte si jednosměrnou letenku do ráje s naším vonným olejem Caribbean Berry & Melon. Tato šťavnatá vůně je exotickým nádechem sladkých melounů, mang a šťavnatých jahod, která je ideální pro šíření v jakékoli místnosti.


Uchovávejte prosím mimo dosah dětí a zvířat a používejte vonné oleje na dobře větraném místě. Pokud je vaše pokožka citlivá, používejte rukavice. S vonnými oleji je vždy třeba zacházet opatrně a bezpečně.

Použití

Naše vonné oleje byly speciálně vyvinuty tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a výrobky pro péči o pleť a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, komplexní a trvanlivé.

Jsou vyráběny s nejnovějším technickým vybavením, včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované extrakce kritické kapaliny a metod rotační extrakce par.

Pamatujte, že vonné oleje jsou částečně syntetické a neměly by být zaměňovány s přírodními éterickými oleji

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

Flash point: 45 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Caribbean Berry & Melon (Contains:Ethyl methylphenylglycidate, Geraniol, Linalool, d-
Limonene)

EUH208, Contains 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 2-Methyl-3-(pisopropylphenyl)
propionaldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Varování

Hořlavá kapalina, kategorie nebezpečnosti 3
Poleptání / podráždění kůže kategorie 2
Poškození / podráždění očí kategorie 2
Senzibilizace - kategorie kůže 1
Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2
H226, Hořlavá kapalina a páry.
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top