Citronella

Éterický olej Citronela má skvělé antiseptické a antibakteriální účinky, je silný antioxidant. Tradičně se používá k čištění povrchů a odstranění zápachu. Působí protiplísňově.

Skladem

49 Kčs DPH

Varianty: Citronella
Citronella, 10ml

   
Citronella, 50ml

   
Citronella, 100ml

   
Citronella, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Citronella (Citronella Java esenciální olej)

Botanical Name: Cymbopogon Winterian

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Popis

Esence z citronely je považována za jeden z nejúčinnějších odpuzovačů hmyzu. Můžete ji zkombinovat s cedrovým dřevem.

Použití

V aromaterapii teplé, nasládlé, lehké a citrusové aroma Citronely osvěžuje a povznáší, rozjasňuje náladu, zklidňuje a uvádí do stavu harmonie.

V kosmetice je využíván v přípravcích na problematickou pleť se sklonem k akné.

Složení

Botanical Name: Cymbopogon Winterian

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Botanical Name: Cymbopogon Winterian

EC number: 294-954-7
EC name: Cymbopogon winterianus, ext
CAS number (EC inventory): 91771-61-8

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnostiSouvisející obrázek

H227 - Hořlavá kapalina
H304 - Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest
H315 - Dráždí kůži
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H411 - Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top