Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Clementine Jelly

Skladem

57 Kčs DPH

Varianty: Clementine Jelly
Clementine Jelly, 10ml

   
Clementine Jelly, 100ml

   
Clementine Jelly, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Clementine Jelly

kosmetická vůně

Mandarinková vůně s náznaky jablek s jemným sklonem do hrušek, zimních broskví a meruněk a končících delikátní klementinkou a sladkými tóny.


Všechny naše kosmetické vonné oleje jsou vhodné pro širokou škálu jak produktů na oplachování, tak na oplachování.

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

CLEMENTINE JELLY FRAGRANCE 408956(Contains:CITRAL, DELTA-DAMASCONE,
GERANIOL, LIMONENE)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 Signální slovo: nebezpečí

 EUH208, Obsahuje NEROL, TRANS-ANETHOL, CITRONELLAL, 2,4-DIMETHYL-3- CYKLOHEXENE CARBOXALDEHYDE. Může vyvolat alergickou reakci.

H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Xn, Zdraví.
N, Nebezpečný pro životní prostředí.
Symboly nebezpečí:
R38, Dráždí kůži.
R43, Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R65, Zdraví škodlivý: Při požití může způsobit poškození plic
R51 / 53, Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Signální slovo: nebezpečí

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top