Cocamidopropyl

Cocamidopropyl Betain je odvozen z kokosového oleje, je běžnou součástí mnoha kapalných kožních prostředků a používá se také jako antistatická látka ve vlasových kondicionérech.

Skladem

89 Kčs DPH

Varianty: Cocamidopropyl
Cocamidopropyl, 200ml

   
Cocamidopropyl, 500 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Cocamidopropyl

Cocoamidopropyl Betain

Charakteristika

vodný roztok Cocamidopropyl Betainu

Použití

Má výborné zahušťovací a pěnící vlastnosti, které pomáhají hydratovat pokožku. Používá se i ke zvýšení pěnivosti jiných povrchově aktivních látek.

Cocamidopropyl je kompatibilní s jinými  povrchově aktivními látkami.

Běžně používaný v šamponech, perličkových koupelí, tělových mýdel a sprchových gelů.

Složení

30% vodný roztok Cocoamidopropyl Betainu

Rozpustnost

rozpustné ve vodě

Dávkování

až 30%

INCI

Cocamidopropyl Betaine

Země původu Anglie

Surovina pro výrobu kosmetiky.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305 + 351 + 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a je to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P338: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a je to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / lékaře.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top