Eucalyptus mentolový

Skladem

66 Kčs DPH

Varianty: Eucalyptus mentolový
Eucalyptus mentolový, 10ml

   
Eucalyptus mentolový, 100ml VELKÉ balení

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Eucalyptus mentolový

Mentolový eukalypt

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Popis

Mátový eukalyptus je strom asi třicet metrů vysoký, jeho kůra je vláknitá, šedé nebo hnědo šedá, vytváří dlouhé stuhy. Mladé větve jsou zeleně. Listy jsou zelené, úzké a kopinaté. Květy jsou seskupeny po 11-20 a jsou smetanově žluté barvy. Roste rychle a dosahuje značných rozměrů. Mnohé druhy rodu Eucalyptus jsou domácí v Austrálii, nyní se pěstují po celém světě v subtropických oblastech, a to zejména v bažinatých místech. Aklimatizovaly se i v oblasti Středomoří. Z 1 - 1,3 kg listů se získá 10 ml éterického oleje.

Botanický název: Eucalyptus dives Schau. piperitoniferum

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Anglie

INCI

Eucalyptus dives piperitoniferum Oil

CAS Number: 90028-48-1 .
EC number:
289-839-3

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnosti

H315 Způsobuje podráždění kůže.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top