Eucalyptus silice

Olej obsahuje velké množství 1,8 cineolu, který je zodpovědný za léčivé účinky. Vůně silná, svěží, kafrová, balzámová. Eucalyptus je oblíbený v krémech na svalové bolesti.

Skladem

48 Kčs DPH

Varianty: Eucalyptus silice
Eucalyptus silice, 10ml

   
Eucalyptus silice, 50ml

   
Eucalyptus silice, 100ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Eucalyptus silice

Eucalyptus oil, eukalyptová silice

Popis

Olej je známý pro své antiseptické, hojivé a povzbuzující účinky. Ve farmacii se eukalyptus používá hlavně jako složka mastí při nachlazení.

Velmi efektivně ničí choroboplodné zárodky v ovzduší, je tedy velmi vhodný k desinfekci prostor.

Účinně odpuzuje hmyz včetně klíšťat. Nejčastěji se využívá k inhalacím nebo masážím.

 

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI: Eucalyptus globulus Leaf Oil

CAS: 8000-48-4
EINECS: 283-406-2: 283-406-2

Vynikající olej do aromalampy při nachlazení.

Hlavní obsahové složky: 
1,8-cineol, terpyneol, camphen, fenchen, pinen.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

CAS,EINECS 84652-32-1/283-402-2

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích orgánů může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top