header.png

Zrození

pohlazení Srdcem

Voňavé květové esence

„ZROZENÍ – pohlazení Srdcem“ přináší nové Květové esence s vůní Růže především pro období zrodu nového života a celého dění kolem něj.
Více

Květové esence významně pomáhají harmonizovat emoční svět ženy, přirozeně ji podporují v důvěře v sebe sama i v moudrost přírody nejenom v období těhotenství či příchodu jejího děťátka, ale také v každém období života. Květové esence jemně a zároveň do hloubky podporují děťátko již v čase, kdy je ještě v lůně u maminky. Stejně pak i v období po porodu či v průběhu celého jeho dětství. A nejenom na emoční, ale i na tělesné a psychické rovině.

Působení květových esencí:

Květové esence jsou jako kapky ranní rosy za svítání, do kterých jsou otisknuty paprsky slunce i energie přírody. Stejně tak je v nich obsažena i vitální esence celé kytičky.
Více

Květové esence dokáží vylaďovat struny našeho těla tak, aby se uvolnilo od falešných tónů. Jejich působením se postupně všechny buňky těla ladí do čisté tóniny, a tím se současně vylaďuje a obnovuje naše původní vitalita. Působení voňavých květových esencí se podobá zážitku, který v nás vzniká, když slyšíme působivou hudební skladbu či hlas. Zvukové vibrace vyvolávají pocity, které ovlivňují fyziologické procesy, jako jsou např. dýchání, tep a další tělesné funkce.

Vitální energie různých druhů divoce rostoucích bylin má své specifické kmitání o určitých konkrétních frekvencích. Tato energie se užitím květové esence dostává do těla a při nerovnováze vnitřního prostředí v něm způsobuje změnu a vylaďuje jednotlivé buňky našeho těla do čistých tónů.

Život je ve svém vnitřním světě charakterizován rezonancemi, jejichž působením se navenek projevuje svými charakteristickými vlastnostmi. Podstata života a jeho fungování je definována ve vztahu energie a hmoty. Principy fungování života se projevují především vibracemi těch nejmenších částic hmoty, tedy jejich rezonanci. Působením „elementární biorezonance“, která existuje mezi frekvenční povahou těchto „vnitřních rezonančních“ projevů ve vodě (v čisté pramenité vodě) a některými rezonančními projevy tělesné povahy, se může obnovit původní harmonie oslabených míst v těle. Princip biorezonance, podle něhož se energie kmitající na určité frekvenci a s určitou amplitudou odráží v podobných energiích v okolním prostředí, je základem většiny tradičních terapeutických postupů. To znamená, že když existuje rezonanční podobnost mezi květovou esenci a vnitřním prostředí v určité části organizmu, mohou spolu vstoupit do vzájemné „komunikace“. A sice tehdy, pokud je tento frekvenční rozdíl způsobený oslabenou rezonancí, tedy když je dané místo v disharmonii – oslabené místo totiž mnohem citlivěji reaguje na frekvenci, kterou má za běžných okolností v harmonickém stavu. Působení květové esence je účinné i ve velmi malém množství: Čím je rezonance jemnější, tím se rychleji pohybuje ve vodním prostředí organizmu a tím může být účinnější. Pokud se tedy potká původní rezonance s oslabenou rezonancí v organismu, vyladí ji do jejího počátečního čistého tónu, který má v harmonickém, tedy zdravém stavu. To je princip obnovování ztracené rovnováhy. Takto je možné zevní cestou regenerovat a vylaďovat energetické dráhy (meridiány) či různá energetická a reflexní místa na těle. Současně lze i vnitřní cestou (např. za pomoci květových esencí) regenerovat vnitřní prostředí organizmu na buněčné úrovni. Celý tento proces působení se podobá ladění strun pomocí ladičky do čistých tónů. Princip biorezonance je zásadním a zároveň nejdůležitějším pohledem k pochopení toho, jak je možné využívat „vibrační kód bylin“ neboli energetickou či rezonanční vlastnost bylin, obsaženou v květových esencích, k terapeutickým procesům. Záleží tedy především na úhlu pohledu, kterou vlastnost bylin si zvolíme k využívání jejich terapeutického působení. A právě pohled „elementární biorezonance“ rozšiřuje naši škálu doposud nejvíce využívaných léčivých vlastností bylin (kdy působí množství obsažené účinné látky, tedy její hmotnost). Proto se květové esence dostávají stále více do popředí zájmu a využívají se pro jejich harmonizační účinky především pro děti, ale i dospělé, kdy vylaďují tělo na všech úrovních do původního zdravého stavu.

Vitální energie rostliny a její otisk v čisté pramenité vodě:

Životní neboli vitální energie rostliny se na základě principu rezonance přenese (otiskne) do čisté pramenité vody, která je ideálním nosičem pro zevně působící energie či rezonance.
Více

Toto je její specifická vlastnost, která vyplývá z jejího vnitřního uspořádání molekul a vysoké flexibilitě tvořit různé vazby. Proto takto připravené květové esence, obsahující životní sílu (vitalitu) divoce rostoucích bylin i ekosystémů přírody, nesou v sobě vysoký potenciál zvýšit svým specifickým chvěním na vyšších frekvencích také chvění (rezonanci) „vodního prostředí“ lidského těla. Je totiž složeno více než 70% z vody. Již v období prenatálního vývoje jsme prvních devět měsíců bezprostředně obklopeni právě plodovou vodou, což také poukazuje, jak velmi důležité je, v jakém emočním prostředí se miminko vyvíjí. Plodová voda může právě mnohé velmi příznivě ovlivnit. Voda vede vibrace třikrát rychleji než vzduch. Rezonance květové esence se díky vodě, která je v lidském organizmu z velké části obsažena, šíří celým tělem velice rychle. Takto se buňky organismu dokáží „vyladit“ na určitou vibraci (frekvenci), čímž se v nich podporuje vitální rovnováha, tedy emoční i tělesná rovnováha. Důležitá je ale samozřejmě pravidelnost a frekvence užívání květových esencí.

Cesty květových esencí:

Květovou esenci můžeme užívat vnitřně, v takovém případě dokáže v lidském těle rozvibrovat některé jeho buňky na její frekvenci.
Více

Po vstupu květových esencí do organizmu se na principu rezonance začnou postupným šířením synchronizovat další a další buňky a tkáně těla. To způsobí, že i ony začnou vibrovat na stejné vibrační hladině. Tato synchronizace se dá přirovnat k ladičce; když se rozezní, i struny se rozechvějí a ladí na stejnou frekvenci, na jaké vibruje ladička. „Kytičky“ obsažené v květových esencích (např. jahoda lesní, třešeň divoká, jabloň lesní, netřesk skalní, jmelí bílé aj…) působí jako krásná hudba. Působí a zní tak, že zaplaví celé tělo krásným chvěním, které se dotkne naši fyzické podstaty, a podpoří nejenom náš emoční svět, ale povzbudí i samo-regenerační schopnosti těla. Jsou schopny povznést celou naši bytost a pohladit i naši Duši.

Existuje i vnější cesta přes celou řadu aktivních energetických míst a drah (pulzní body, akupunkturní body a místa apod.), která slouží jako vstupní brány do energetických drah.
Více

V našem těle se nacházejí hlavní i vedlejší energetické dráhy (meridiány), které mají své aktivní body na povrchu pokožky, přes které mohou květové esence působit. Ale také přes velkou spoustu receptorů v pokožce. Přes ně všechny je podporována přímá cesta vitalizace endokrinního a nervového systému či příslušejících orgánů v těle. Tuto cestu bychom mohli výstižně nazvat jako cesta „kytičkové akupunktury“.

Další velmi účinnou cestou je cesta vdechování. Při vdechnutí květové esence se v nosní sliznici aktivují jemné nervové olfaktorické receptory, které vyúsťují přímo do emočního mozku (tzv. amygdaly).
Více

Tak se během pár vteřin dostává impulz (vzruch) přímo do emočního mozku a vyvolá příslušné emoční naladění a prožívání. A když se květová esence ještě obohatí o voňavou květovou vodu, toto emoční naladění bude ještě intenzivnější a hlubší. Vzniká tak nádherné kouzlo synergického působení.

Když si nastříkáme voňavou květovou esenci do dlaní, budou to „kytičkové dlaně“, které budou hladit. Bude to jemné, voňavé a sytící pohlazení těla i Duše.
Více

Také Konejšivé doteky (viz. knihu Motýlí masáže pro novorozeňátka, Maitrea 2016) dostanou výjimečné kouzlo a harmonizační působení nejenom pro novorozeňátka, ale i pro děti v celém období jejich vývoje. Stejně tak i hlazení a opečovávání voňavými dlaněmi v dospělosti pohladí na těle i na Duši. Hlazení s kytičkami a srdcem na dlani dává mnohem sytější podtón našim pečujícím dotekům.

Voňavá květová esence, která se rozstříká do ovzduší, účinkuje jak cestou přímého vdechování, kdy se vibrační impulz dané kytičky obsažené ve vodě dostává přímo do emočního mozku.
Více

Současně se ale prostorem postupně šíří její vibrace (rezonance) i vzduchem; podobně jako se prostorem šíří vibrace hudby a celý jej rozezní. Tím se prostor bude nejenom „pročišťovat“, protože se bude rozvibrovávat na specifické vysoké kmitočty esence dané květiny, ale zároveň se i osvěží jemnou vůní Růže. A my se tak ponoříme do jejího voňavého a současně vysoce harmonizujícího „kytičkového obláčku“.

Koupel ve vodě, do které se přidá voňavá květová esence, účinkuje velmi podobně: jednak přes cestu vdechování a tedy přímého impulzu do emočního mozku, protože jsme ponořeni do „kytičkového obláčku“, …
Více

jednak ale také přes spoustu receptorů v pokožce celého těla. Proto je koupel tak harmonizační a povzbuzující. Malováním symbolu „nekonečna časů“ do vody jí navíc rovnoměrně rozmícháváme a aktivujeme v celém jejím objemu (viz. knihu „Motýlí masáže pro novorozeňátka“, Maitrea 2016, kapitola 3. Tanec symbolu „nekonečna času“ ve vodě).
Pro děti a miminka jsou voňavé květové esence jako „kouzelné kytičkové kapičky“, které dokáží rozeznít jejich vnitřní struny radosti, ale především vitalitu jejich energetického systému.

Jak používat voňavé květové esence pro děťátko?

Jedna z možností je vnitřně, tedy když květové esence užívá sama maminka a prostřednictvím jejího mateřského mléka se dostanou až k samotnému děťátku.
Více

Další možností je vnější cesta lokálně, kdy se květová esence naředí v čerstvé teplé vodě (nejlépe pramenité), rovnoměrně rozmíchá a pomoci bavlněného obkladu se přikládá na potřebná místa na pokožce (opruzeniny, atopický ekzém, poštípání, místa vpichu při očkování…). Také můžeme „devět kouzelných kapiček“ kápnout do vaničky před koupáním děťátka. Poté nezapomeneme do vody nakreslit symbol „nekonečna časů“. Postupně se mohou květové esence přidávat přímo do jídla (např. do teplého čaje nebo polévky) a to vždy, když je potřeba jejich blahodárných účinků.

Také zvířátka milují „kouzelné kytičkové kapičky“:

Je hezky vidět, že i zvířátkům pomáhají a doslova je „oživují“. Používání a dávkování květových esencí je podobné jako u lidí.
Více

Květové esence jim nakapeme do vody k pití nebo přímo do potravy, případně jimi potřeme tlamičku zvířátka. A stejně jako v případě miminek, i u domácích mazlíčků můžeme potřebnou voňavou květovou esenci rozstříkat do ovzduší kolem nich.

Blahodárný dotek jemné vůně a květových esencí:

Léčivý dotek aromaolejů a květových esencí prezentuje ve své práci i anglická lékařka Valerie Ann Worwood, autorka knihy „Voňavá lékárna“ (OWP, 2009).
Více

Po celém světě přednáší a učí o energii (rezonanci) éterických olejů: „Přírodní svět je plný energie obsahující naše životy. Kvantoví fyzici nám připomínají, že všechno má nejen hmotnostní, ale i svou energetickou, tedy vibrační formu.“

Pochopit a využívat energii květových esencí a éterických olejů znamená vnést do terapeutické a ošetřovatelské praxe rozměr léčení pomocí vůně, čisté přírody a moudrosti bylin.

Více se o květových esencích a „kytičkových dlaních“ dozvíte v knize: „Motýlí masáže pro novorozeňátka“, Maitrea 2016.


Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top