Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Litsea Cubeba Oil/Litsea Cubeba silice

Skladem

43 Kč

Varianty: Litsea Cubeba Oil/Litsea Cubeba silice
Litsea Cubeba Oil/Litsea Cubeba silice, 10ml

   
Litsea Cubeba Oil/Litsea Cubeba silice, 50ml

   
Litsea Cubeba Oil/Litsea Cubeba silice, 100ml

   
Litsea Cubeba Oil/Litsea Cubeba silice, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Litsea Cubeba Oil/Litsea Cubeba silice

vavřín kubébový, May Chang

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Esenciální olej s osvěžující, teplou, sladkokyselou, citronovo‑pomerančovou vůní.

Tip: Vzhledem ke své krásné citrusové vůni a antiseptickým účinkům je vynikající volbou do zvlhčo­vačů vzduchu v zimním období, zejména v dobách různých epidemií.

Použití

Je antidepresivní, podporuje koncentraci, čistí vzduch. Dobrá prevence před nákazou infekčními nemocemi, vhodná také do masážních přípravků na unavené nohy. Může zvyšovat fotosenzibilitu.

Použití: Esenciální olej z kubeby má adstringentní, dráždivé, antiseptické, antivirální a repe­lentní účinky. Snižuje krevní tlak. Vzhledem k extrémně vysokému obsahu aldehydu citralu je schopen v koncentrovaném stavu dráždit pokožku. Proto se v nízkých koncentracích přidává jako posilující složka, hlavně do protizánětlivých a uklidňujících směsí. Není fototoxický, vhodný i do denních preparátů na ošetřování mastné pleti, akné a ji­ných zánětů. Vhodná součást protiplísňových a antivirálních přípravků. K ošetření mastné, zánětlivé a ner­vózní pleti. Ve směsi se šalvějí snižuje nadměrné pocení a příjemně deodoruje.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Litsea cubeba Fruit Oil

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

Flash point REACH dossier information. 68.3±1°c°C Closed cup.

----------------------------------------------------------------

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Obsahuje Geranial, Neral, (S)-p-mentha-1,8-diene, (+)-Citronellal, Sabinene, 1, 8 cineole, 1,alpha-(-)- Pinene, Geraniol, Nerol, ß-(+)-Citronellol

EINEC No: 943-438-6,Cas No: 68855-99-2


Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top