Love Potion

Interpretace oblíbené designérské vůně. V sadech vyzrálé broskve, jablka a hrušky se mísí se sladkým ovocem, mandarinkovou kůrou, ovocnými květy a jemným pižmem s nádechem vanilky.

Skladem

56 Kčs DPH

Varianty: Love Potion
Love Potion, 10ml

   
Love Potion, 50ml

   
Love Potion, 100ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Love Potion

kosmetická vůně

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

LOVE POTION FRAGRANCE 175345 (Contains:ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE,
LIMONENE, LINALOOL, LINALYL ACETATE)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
2.2 Prvky štítku
Signální slovo: Nebezpečí

 Hydrocarbon Concentration %: 11.918%

EUH208, Contains ALLYL ALPHA-IONONE, BETA-PINENES, CITRAL, LAURALDEHYDE,
TRANS-ROSE KETONE-2. May produce an allergic reaction

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top