Mandarinková přírodní silice

Vůně silice je silná, uklidňující a relaxační. Ideální pro odstranění stresu, úzkosti. Uklidňující.

Skladem

50 Kčs DPH

Varianty: Mandarinková přírodní silice
Mandarinková přírodní silice, 10ml

   
Mandarinková přírodní silice, 50ml

   
Mandarinková přírodní silice, 100ml

   
Mandarinková přírodní silice, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Mandarinková přírodní silice

Citrus nobilis

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Popis

Způcobuje fotosenzibilizaci, nepoužívat na kůži vystavenou slunečním paprskům.

Použití

Použití v kosmetice: Na mastnou, nečistou, problematickou pleť. Osvěžuje, tonizuje, deodoruje. Vhodný do přípravků pro ústní hygienu, do masážních a koupelových přípravků. Lze ho využít při ošetřování strií. Pro svou jemnou vůni se vý­borně hodí i do dětské kosmetiky. 

Použití v aromaterapii: Je psychickým stimulantem, má dezinfekční, osvěžující, protikřečové, relaxační, zklidňu­jící účinky. Snižuje krevní tlak, ovlivňuje činnost žaludku – podporuje trávení a uvolňuje při nadýmání. Dále působí při nevolnosti, škytavce, zácpě, tonizuje játra, povzbuzuje ner­vovou činnost a současně uvolňuje. Harmonizuje a posiluje spánek, zmírňuje bolesti při migréně. 
 

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Citrus nobilis Oil

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H226, Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný, pokud se spolkne a vnikne do dýchacích cest.
H315, Způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H410, Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.


Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte.

Napsat recenzi

Mandarinková přírodní silice

Mandarinková přírodní silice

Vůně silice je silná, uklidňující a relaxační. Ideální pro odstranění stresu, úzkosti. Uklidňující.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top