Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Muškátový oříšek - esenciální olej

Myristica fragrans

Skladem

70 Kčs DPH

Varianty: Muškátový oříšek - esenciální olej
Muškátový oříšek - esenciální olej, 10 ml

   
Muškátový oříšek - esenciální olej, 50 ml

   
Muškátový oříšek - esenciální olej, 100 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

V aromaterapii se pužívá na boj proti zánětům a při bolestech svalů, jako např. revmatické bolesti. Podporuje reprodukční a zažívací systém, povzbuzuje a osvěžuje mysl. 

Muškátový oříšek má ostrou, pikantní a spíše pižmovou vůni. 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

SYMBOL (S)
Xi> Dráždivý
RIZIKA RIZIKA
R10> Hořlavý.
R36> Dráždí oči.
R38> Dráždí kůži.
BEZPEČNOSTNÍ FÁZY
S16> Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S24> Zamezte styku s kůží.
S25> Zamezte styku s očima.

žné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top