Niaouli

Nabíjecí esenciální oleje, je známo, že stimuluje přirozenou obranyschopnost a působí antibakteriálně a protivirově.

Skladem

55 Kčs DPH

Varianty: Niaouli
Niaouli, 10 ml

   
Niaouli, 100 ml

   
Niaouli, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Niaouli

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Pomáhá na křečové žíly, unavené nohy, při pocitu těžkých nohou...

Použití

Účinky: Antiseptický, dezinfekční, po­vzbuzuje při únavě, dodává energii, stimuluje, harmonizuje, vhodný při nachlazení, chřipce, příznivě ovlivňuje činnost dýchacího systému. Čistí vzduch od mikrobů, účinný při po­ranění kůže, popáleninách a vředech, regeneruje pokožku.

Použití v kosmetice: V ktémech se používá na mastnou a zánětlivou pleť (akné). Někdy vhodný u ekzémů a lupénky. Koupelové a masážní přípravky jako prevence nachlazení.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Madagaskar

INCI

Melaleuca viridiflora Leaf Oil

CAS: 132940-73-9

Velikost balení

10 ml

FLASH POINT (°C) 53

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

CAS No: 132940-73-9,EINECS No: 310-217-5


Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top