Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Pomeranč a skořice

Skladem

58 Kčs DPH

Varianty: Pomeranč a skořice
Pomeranč a skořice, 10ml

   
Pomeranč a skořice, 50ml

   
Pomeranč a skořice, 100ml

   
Pomeranč a skořice, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Pomeranč a skořice

kosmetická vůně

Krásná kombinace sladkého pomeranče a klasické skořice vytváří náš pomerančový a skořicový vonný olej. Tuto povznášející a nezapomenutelnou vůni byste si neměli dopřát jen kolem Vánoc; zaslouží si být stále přítomna po celý rok.

Použití

Naše vonné oleje byly speciálně vyvinuty tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a předměty pro péči o pleť a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, komplexní a trvanlivé.

Jsou vyráběny s nejnovějším technickým vybavením, včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované extrakce kritické kapaliny a metod rotační extrakce par.

Pamatujte, že vonné oleje jsou částečně syntetické a neměly by být zaměňovány s přírodními éterickými oleji.

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Země původu Anglie

Složení:Cinnamaldehyde, Decanal, Linalool, d-Limonene

Flash point: 53 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo:

EUH208, Obsahuje Citral, Citronellal, Eugenol, alfa-Pinen, beta-Caryophyllene. Může vyvolat alergickou reakci.

H226, Hořlavá kapalina a páry.
H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H410, Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top