Rozkvetlá zahrada (Garden Path)


Bohatá květinová vůně s osvěžujícími nejvyššími tóny mandarinky, bergamotu, růžového pepře a frézie, sestupující k jednotnému srdci smyslného pižma, jantaru, vzácných dřev propletených jemnými květy z konvalinky.

Skladem

57 Kčs DPH

Varianty: Rozkvetlá zahrada (Garden Path)
Rozkvetlá zahrada (Garden Path), 10ml

   
Rozkvetlá zahrada (Garden Path), 100ml

   
Rozkvetlá zahrada (Garden Path), 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Charakteristika

kosmetická vůně

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Velikost balení

10 ml, 100 ml

Flash point: > 100 °C

GARDEN PATH FRAGRANCE 242303(Contains:ETHYL LINALOOL, HEXYL SALICYLATE,
LINALYL ACETATE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Varování

H315, Způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411, Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH208, Obsahuje (E) -1- (2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYKLOHEXADIEN-1-YL) -2-BUTEN-1-JEDEN,CYKLAMEN ALDEHYD, TETRAHYDROLINALOOL

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top