Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Santalové dřevo a černý pepř

Skladem

59 Kčs DPH

Varianty: Santalové dřevo a černý pepř
Santalové dřevo a černý pepř, 10ml

   
Santalové dřevo a černý pepř, 100 ml

   
Santalové dřevo a černý pepř, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Santalové dřevo a černý pepř


Odvážné - špičkové tóny kůže, tabáku, jantaru a pižma. Uprostřed je pikantní směs černého čaje a pepře.

Základem je týkové dřevo s tóny pačuli a santalového dřeva.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: H315, Dráždí kůži. H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319, Způsobuje vážné podráždění očí. H361, Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte (cesta expozice). H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobé účinky. EUH208, Obsahuje 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl) ethanon, 3,5,6, 6-Tetramethyl-4-methylenheptan-2-on, Acetyl cedrene, Benzyl salicylate, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, Nerol, alfa-Pinene, alfa-iso-Methylionone, d-Limonene, dl-Citronellol. Může vyvolat alergickou reakci
Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top