Sulfátový ricinový olej

Rozpouští éterické a rostlinné oleje ve vodě, používá se při výrobě koupelových olejů.

Skladem

120 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Sulfátový ricinový olej

Popis

Sulfátový ricinový (castor) olej sa získává z ricinového oleje chemickou reakcí s kyselinou sírovou

Použití

Disperguje esenciální a rostlinné oleje ve vodě.

Složení

Pro kosmetické použití

Rozpustnost

Rozpustný ve vodě

Dávkování

0,2-4%

Země původu

EU

Velikost balení

125 ml

-----------------------------------------------

H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
P305 + P351 + P338 -V případě kontaktu s očima: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte čočky

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top