Sulfátový ricinový olej

Rozpouští éterické a rostlinné oleje ve vodě, používá se při výrobě koupelových olejů.

Skladem

79 Kčs DPH

Varianty: Sulfátový ricinový olej
Sulfátový ricinový olej, 100 ml
   
Sulfátový ricinový olej, 1 litr
   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Sulfátový ricinový olej

Popis

Sulfátový ricinový (castor) olej sa získává z ricinového oleje chemickou reakcí s kyselinou sírovou.

Nezmýdelnitelný olej používaný v některých receptech na výrobu mýdla. Není vhodný jako hlavní olej na výrobu mýdla, je nezmýdelnitelný. 

Tento olej se zcela rozpustí ve vodě. Sulfátovaný ricinový olej se vytváří přidáním kyseliny sírové do ricinového oleje a je považován za první syntetický detergent.

Synonymní název je Turecký červený olej a jak je známo, má výraznou a těžkou vůni. Je to povrchově aktivní látka, a proto vytváří skvělý základ pro koupelový olej, protože se dobře mísí s vodou.

Použití

Disperguje esenciální a rostlinné oleje ve vodě.

Složení

Pro kosmetické použití

Rozpustnost

Rozpustný ve vodě

Dávkování

0,2-4%

Země původu

EU

Biologická definice: 30 – 50% Castor Oil, Sulphate, Sodium Salt CAS: 68187-76-8

CAS-No 68187-76-8 EC No. 269-123-7EINECS No. 269-123-71.2

-----------------------------------------------

H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
P305 + P351 + P338 -V případě kontaktu s očima: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte čočky

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top