Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Svůdná vanilka

Skladem

49 Kčs DPH

Varianty: Svůdná vanilka
Svůdná vanilka, 10ml

   
Svůdná vanilka, 100 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Vrchní tóny plných madagaskarských vanilkových lusků šlehaných do máslového šílenství s nádechem muškátového oříšku.

Srdce teplých, opojných květinek vede smyslnou stezkou k základně drcených ořechů, teplého dřeva a měkkých, sametových pižmů.

Při použití v difuzéru je limit do 3,61 %

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

(Contains:Benzyl salicylate, Cinnamaldehyde, Coumarin, Diacetyl)

Signální slovo: varování

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319, Způsobuje vážné podráždění očí. H412, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, Contains Benzyl cinnamate, Piperonal. Může vyvolat alergickou kožní reakci

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top