Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Tmavý med a tabák

Skladem

49 Kčs DPH

Varianty: Tmavý med a tabák
Tmavý med a tabák, 10ml

   
Tmavý med a tabák, 100 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Tmavý med a tabák


Tmavá a silná směs tabákových listů zjemněná medovými akordy.

Horní : tabák, med, koření, citrusy / čerstvé

Srdce: tabák, dřevina, santalové dřevo

Základní : Jantar, pačuli, med

u vonných difuzérů je nový limit obsahu vůně do 6,1%.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Contains:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Cinnamaldehyde, Coumarin, alpha-Hexylcinnamaldehyde)

Signální slovo: varování

H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400, Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, Contains 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Allyl cyclohexanepropionate, Cedrol methyl
ether, Linalool, Linalyl acetate, alpha-Pinene, beta-Caryophyllene, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, dl-Citronellol, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic
aldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top