Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Tymián (mateřídouška)

Éterický olej z tymiánu obecného (Thymus vulgaris). Pozor, existuje i olej z mateřídoušky úzkolisté (Thymus serpyllum), který je jemnější. Jde o odlišné druhy, oleje mají poněkud odlišné účinky a použití, éterický olej z mateřídoušky je podstatně jemnější.

Skladem

50 Kčs DPH

Varianty: Tymián (mateřídouška)
Tymián (mateřídouška), 10ml

   
Tymián (mateřídouška), 50ml

   
Tymián (mateřídouška), 100ml

   
Tymián (mateřídouška), 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Tymián (mateřídouška)

Olej z tymiánu obecného

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Pozor: Nepoužívat v těhotenství, v době kojení, u malých dětí, při epilepsii, vysokém krevním tlaku, nedostatečné srdeční činnosti, těžkých chorobách jater a ledvin. Silně dráždivý, proto koncentrovaná forma oleje nesmí přijít do styku s pokožkou a sliznicí. Opatrně dávko­vat.

Tymián obecný (Thymus vulgaris) je rostlina z čeledi hluchavkovitých, pocházející ze Středomoří. Taxonomie rodu Thymus je dosti neustálená, obvykle se Thymus vulgaris uvádí pod českým rodovým názvem tymián, kdežto ostatní druhy pod rodovým názvem mateřídouška.

Použití

Účinky: Antibakteriální, antiseptické, protiplísňové, protikřečové, protinadýmavé, neurotonické. Podporuje zažívání, účinný proti střevním parazitům. Po­siluje nervy. Vyvolává pocení. Při zánětech dýchacích cest – vhodný při nachlazení, bolestech v krku, usnadňuje vy­kašlávání. Tlumí svalové bolesti, urychluje regeneraci tkáně po zraněních. Repelent.

Použití v kosmetice: Na mastnou, zánětlivou, aknózní pleť. Komprese nebo masti na infikované rány. Na opary a afty – lze potřít koncentrovaným olejem. Posi­lující koupele a masáže. Součást protizánětlivých a hojení podporujících krémů, mastí a balzámů. Vynikající do aromalamp, mikrobiálně čistí vzduch. Účinný na zlatého stafylokoka.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Thymus vulgaris Oil

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

Flash point: 58 ºC

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H304 - Může být zdraví škodlivý při požití a vniknutí do dýchacích cest
H315 - Dráždí kůži H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top