Vodní meloun (Watermelon Medley)

Skladem

57 Kčs DPH

Varianty: Vodní meloun (Watermelon Medley)
Vodní meloun (Watermelon Medley), 10ml

   
Vodní meloun (Watermelon Medley), 50ml

   
Vodní meloun (Watermelon Medley), 100ml

   
Vodní meloun (Watermelon Medley), 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Lahodná směs, kde se klenou tóny melounu a růžového jablka osvěžené plátkem limetky spojují s nuancemi malin a ostružin.

kosmetická vůně

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Země původu Anglie

Flash point: 66 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

WATERMELON MEDLEY FRAGRANCE 424558 (Contains:2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE
CARBOXALDEHYDE, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE, LINALOOL, NEROLIDOL
ISOMERS)

Signální slovo: Nebezpečí
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208, obsahuje DIMETHYL HEPTENAL, EUGENOL, LAURALDEHYDE, LIMONEN. Smět
vyvolat alergickou reakci.

Hydrocarbon Concentration %: 0.768%

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top