Výprodej!
Ajowan, Trachyspermmum copticum

Ajowan, Trachyspermmum copticum

Není skladem

39 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Ajowan (kmín koptský)

adžvain, adžvan

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, Ajowan, Trachyspermmum copticum

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Ajowan, Trachyspermmum copticum

Velikost balení

10 ml

Země původu Anglie

Biochemické složení:soubory ke stažení

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top