Ambra

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Skladem

53 Kčs DPH

Varianty: Ambra
Ambra, 10ml

   
Ambra, 100ml

   
Ambra, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Ambra

Luxusní dřevitá vůně bergamotu, citronu, svěžího koření a fíkových listů podpořena bohatou základnou vzácných dřev.

Bezpečnost

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

EUH208, obsahuje ALFA-ISOMETHYL IONON, BUTYLFENYL METHYLPROPIONAL, CITRAL, CITRONELLOL, KUMARIN, LIMONEN, LINALYL ACETÁT, TRANS-ANETHOLE.
Může vyvolat alergickou reakci.

H410, Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H315, Způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top