Benzoin Resin

Skladem

129 Kčs DPH

Varianty: Benzoin Resin
Benzoin Resin, 10 ml

   
Benzoin Resin, 100 ml
   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Naše tekuté benzoe má krásnou vanilkovou vůni. V parfumerii, to je často používáno jako fixace pro prchavé vůně.

Vůně: sladká vůně, tóny mléka a vanilky, které ustupují teplejším tónům karamelu, medu a pražené kávy. 

Benzoe je hustá pryskyřice. Do tekutého stavu je přivedeno rozpuštěním v alkoholu. Z toho důvodu není příliš vhodný do aromalampy.

Naopak je ale velice vhodný do masážních směsí, kde překrásně voní.

Pro výrobu parfémů je vynikající jako Země - Základ. Celou vonnou kompozici drží krásně pohromadě.

Parfémy, kde benjoin najdete:

Bois-Iles_chanel.jpg opium-ysl.jpg benjoin_prada.jpg bois-armenie_guerlain.jpg
Bois des Iles Chanel   Opium Yves Saint Laurent   Benzoin (exkluzivní esence č. 9) Prada Dřevo Arménie Guerlain
midnight-paris_vca.jpg terre-hermes.jpg kenzo-jungle.jpg
Půlnoc v Paříži Van Cleef & Arpels   Terre d'Hermès Hermes   Kenzo Jungle Men Kenzo

Země původu: Anglie

INCI Propylene glycol, Styrax benzoin Gum

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah / obal

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top