Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Cashmere cream

Orientální vůně s tóny mléka a vanilky a podtóny pačuli, ambry a mimózy.

Skladem

58 Kčs DPH

Varianty: Cashmere cream
Cashmere cream, 10ml

   
Cashmere cream, 50ml

   
Cashmere cream, 100ml

   
Cashmere cream, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Cashmere creamKaschmircreme

Cashmere cream

kosmetická vůně

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Flash point: > 100 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Obsahuje: ALPHA-ISOMETHYL IONONE

Signální slovo: Varování

Senzibilizace - kategorie kůže 1

                  - Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, obsahuje HELIOTROPINE. Může vyvolat alergickou reakci.

kosmetischer Duft

Unsere Parfümöle wurden speziell für Seifen, Kerzen sowie Haut- und Haarpflegeprodukte entwickelt. Die Düfte sind extrem reichhaltig, komplex und lang anhaltend.
Sie werden mit modernster Technologie hergestellt, einschließlich Massenspektroskopie, Gaschromatographie, simulierter Extraktion kritischer Flüssigkeiten und Rotationsdampfextraktionsmethoden.
Benutzen

Seifen oder Cremes den endgültigen Duft zu verleihen, ist eine der schönsten Aktivitäten. Nachfolgend finden Sie unsere Empfehlungen für die Dosierung kosmetischer Düfte. Sie müssen die Empfehlungen jedoch nicht befolgen und können sie nach Ihren Wünschen anpassen:

    Für den kalten Prozess der Seifenherstellung empfehlen wir 30 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Für den heißen Prozess der Seifenherstellung empfehlen wir 15 bis 20 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Seifengrundlagen Wir empfehlen 10 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Für Lotionen, Cremes, Balsame, Shampoos, Badegele usw. empfehlen wir zwischen 1-3%

Zutaten

duftende Zusammensetzung
Löslichkeit

in Fetten und in Alkohol
Dosierung

13%


Die Verordnung (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates erlaubt es uns nicht, therapeutische Ansprüche für Produkte geltend zu machen. Daher können wir Ihnen keine weiteren interessanten Informationen zur Verfügung stellen und müssen Sie auf öffentlich zugängliche Quellen im Internet verweisen.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen:
Vorsichtsmaßnahmen: Kann tödlich sein, wenn es verschluckt wird und in die Atemwege gelangt. Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. WENN SCHLUCKEN: Sofort ein GIFTZENTRUM anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Laden Sie verschlossen. Entsorgen Sie den Inhalt / Behälter einer autorisierten Entsorgungsperson oder senden Sie ihn an den Lieferanten zurück.

 

Enthält: ALPHA-ISOMETHYL-IONON

Signalwort: Warnung

Sensibilisierung - Hautkategorie 1

                  - Gefährlich für die aquatische Umwelt - Langzeitgefahrenkategorie 2


Standard-Gefahrenhinweise:

H317, Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

H411, Giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

EUH208 enthält HELIOTROPIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

kosmetická vůně

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnosti

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411, pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top