Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Černá třešeň, vůně do svíček

Skladem

59 Kčs DPH

Varianty: Černá třešeň, vůně do svíček
Černá třešeň, vůně do svíček, 10ml

   
Černá třešeň, vůně do svíček, 100 ml

   
Černá třešeň, vůně do svíček, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Černá třešeň

Přepychová vůně, kde se vám vizualizuje obraz lahodně tmavě červených šťavnatých třešní s jemným

podtónem s vanilkovými lusky.

Svrchní tóny: třešeň, malina, ostružina

Srdce: třešeň, růže, broskev, černý rybíz

Základ: třešeň, vanilka

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Standardní věty o nebezpečnosti: H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319, Způsobuje vážné podráždění očí H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, Obsahuje 2,4-dimethyl-3-cyklohexen-1-karboxaldehyd, Cinnamaldehyd, Citral, Coumarin, Ethyl methylfenylglycidate, Eugenol, Geranyl acetát, Geranyl formiát, beta-Pinene, d -Limonen, trans-anethol. Může vyvolat alergickou reakci

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top