Citrus burst

Šťavnatá, citrusová vůně podpořena bergamotem, silné ovocné tóny a svěžest. Tato vůně neobsahuje alergeny.

Skladem

56 Kčs DPH

Varianty: Citrus burst
Citrus burst, 10ml

   
Citrus burst, 50ml

   
Citrus burst, 100ml

   
Citrus burst, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Citrus burst

kosmetická vůně

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

(Obsahuje: DELTA-DAMASCONE)

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

CITRUS BURST FRAGRANCE 362867(Contains:DELTA-DAMASCONE)

Flash point: 100 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo: Varování

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208, obsahuje ROSE KETONE-4. Může vyvolat alergickou reakci.


Senzibilizace - kategorie kůže 1
Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 3

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top