Eucalyptus citrónový

S oblibou se používá jako domácí odpuzovač komárů.

Skladem

58 Kčs DPH

Varianty: Eucalyptus citrónový
Eucalyptus citrónový, 10 ml

   
Eucalyptus citrónový, 50ml

   
Eucalyptus citrónový, 100 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Eucalyptus citrónový

Eukapyptus citronový

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Popis

Účinky:

  • Esenciální olej citronového eukalyptu je známý pro své vlastnosti: uvolňuje svaly, repelent proti hmyzu.
  • Neutralizuje nepříjemné pachy, je antiseptický, protizánětlivý.
  • Dezinfikuje a povzbuzuje.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Eucalyptus citriodora Oil

Země původu Anglie

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnosti

H315 Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje podráždění kůže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Způsobuje vážné podráždění očí
H411
Toxický pro organismy
vodní, způsobuje dlouhodobé účinky
termín
Toxický pro vodní organismy s dlouhou životností
trvalé účinky

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top