Heřmánek modrý

Má modrozelenou barva. Tradičně je znám jako modrý nebo také německý heřmánek, užívá se široce pro své uklidňující vlastnosti.

Skladem

120 Kčs DPH

Varianty: Heřmánek modrý
Heřmánek modrý, 10 ml

   
Heřmánek modrý, 50 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Heřmánek modrý

přírodně identický esenciální olej 10ml

Popis

Pozor, nezaměňovat s heřmánkem římským (správněji rmen sličný).

Použití:  Tento olej je velmi vhodný jako přísada do výrobků pro péči o pleť.

Podle tradiční čínské medicíny odvádí z těla horkost.

Složení

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

parfum


Složení: Směs heřmánkového oleje, jalovcový olej, pomerančový olej, borový olej, vermutový olej, bisabolol, benzylalkohol, bisabolen a alfa-pinen

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top