Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Jahodová (Strawberry) vůně

Skladem

50 Kčs DPH

Varianty: Jahodová (Strawberry) vůně
Jahodová (Strawberry) vůně, 10ml

   
Jahodová (Strawberry) vůně, 100 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Jahodový vonný olej


Představte si misku plnou jahod... čerstvě sklizené, zralé a šťavnaté jahody vám při používání tohoto jahodového vonného oleje přijdou na mysl. Jeho sladké a jemné tóny posílí vaše smysly a uvolní vaše tělo.
Flash point: 40 °C

Naše vonné oleje byly speciálně vyvinuty tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a předměty pro péči o pleť a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, komplexní a trvanlivé.

Jsou vyráběny s nejnovějším technickým vybavením, včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované extrakce kritické kapaliny a metod rotační extrakce par.

Pamatujte, že vonné oleje jsou částečně syntetické a neměly by být zaměňovány s přírodními éterickými oleji.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Varování

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyObdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top