Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kafr

Skladem

49 Kčs DPH

Varianty: Kafr
Kafr, 10ml

   
Kafr, 100ml

   
Kafr, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Kafr esenciální olej

Kafrová silice, Cinnamomum camphora, Ho-sho, Skořicovník kafrový

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

100% přírodní esenciální olej z kafrovníku (Cinnamomum camphora). Silice na vzduchu oxiduje a mění se v surový kafr (v čistém stavu bílé voskovité krystalky). Jedná se o přírodní zdroj kafru, nikoliv o čistý kafr.

Esenciální olej z kafrovníku obsahuje: Kafr, alfa a beta‑pinen, kamfen, safrol, fen­chen, felandren, borneol, 1,8-cineol, eugenol.

Použití

Kafr, dlouho známý pro své stimulační účinky, je tonikum pro celé tělo. Energizující, dává sílu a vitalitu. Spolu s cajeputem a mátou tvoří silnou mentolovou vůni známou z tygřích mastí. Výborné na rýmu a respirační onemocnění.

Použití v aromaterapii: Má antibakteriální, antisep­tické, protikřečové, močopudné účinky a tlumí bolest. Stimuluje trávení, působí proti nadýmání a koriguje vy­prazdňování střev. Ovlivňuje krevní oběh, tlak a stimuluje srdeční činnost. Vhodný při dýchacích potížích – při bron­chitidě, nachlazení a zápalu plic. Snižuje horečku, podporuje pocení. Napomáhá vstřebávání podlitin, vhodný na ošetření omrzlin. Působí na dnu, revmatizmus a zánětlivé procesy. Ovlivňuje nespavost, hojí vředy, celkově stimuluje, harmo­nizuje a posiluje při únavě.

Použití v kosmetice: Na mastnou a problematickou pleť (akné). Prokrvuje pokožku, deodorant. Přidává se do ma­sážních olejů na uvolnění ztuhlého svalstva a bolestivých kloubů při revmatizmu a po námaze.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Contains 1, 8 cineole, dipentene, Alpha Pinene, Beta Pinene, Sabinene, a terpinolene

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Cinnamomum camphora oil

Velikost balení

10 ml

FLASH POINT (°C) 46

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

CAS number 92201-50-8

Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top