Kosmetické oleje do balzámů na rty

Skladem

72 Kčs DPH

Varianty: Kosmetické oleje do balzámů na rty
Kosmetické oleje do balzámů na rty, Brusinka
   
Kosmetické oleje do balzámů na rty, vanilka
   
Kosmetické oleje do balzámů na rty, Limetka

   
Kosmetické oleje do balzámů na rty, Švestka

   
Kosmetické oleje do balzámů na rty, Whiskey

   
Kosmetické oleje do balzámů na rty, Toffee
   
Kosmetické oleje do balzámů na rty, čokoláda

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Kosmetické aromatické oleje

Balení 10ml, kosmetický vonný olej

Pouze pro kosmetické účely. Výborné na balzámy na rty. Tyto oleje nedodávají chuť výrobku, ale to správné aroma. Jedná se o různé vonné kompozice.

Vůně do balzámů na rty

Dávkování: 1%.

Medová natural

medová vůně  je bohatá na vitamíny jako je B6, B12, C, thiamin, niacin, riboflavin, kyselinu pantotenovou, aminokyseliny, antioxidanty a širokou škálu minerálů, jako je vápník, měď, železo, hořčík, mangan, fosfor, draslík , sodík a zinek. Má také anti-bakteriální a anti-pobuřující vlastnosti, které mohou pomoci uklidnit podrážděnou pokožku.

Nejčastěji se používá do mýdel, balzámů a mastí, šampónů a kondicionérů. Poklad do balzámů na rty.

Dávkování:

  • Krémy a pleťové vody: 2%
  • Mýdla: 5%
  • Šampony a mytí těla: 7%

Růže

Vonná kompozice s vůní růže.

Pouze pro kosmetické účely. Výborné na balzámy na rty. Tyto oleje nedodávají chuť výrobku, ale to správné aroma. Jedná se o různé vonné kompozice.

INCI Rose Flavour Oil

Olej z fialek

Sladká, ovocná květinová vůně, krásná vůně fialek s tóny malin.

INCI Violet Flavour Oil

Švestka

Sladká, ovocná chuť ze zralých švestek s nádechem pomeranče a vanilky.

INCI Plum Flavour Oil

Složení: :ETHYL ACETATE *flammablelabel required*, VANILLIN, benzylalcohol)

Alergeny: benzylalcohol 15%, eugenol 0,3%. limonene 0.06%, linalool 0.6%

Poškození / podráždění očí Kategorie 2 H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

P264, Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a další kontaktovanou pokožku. P280, Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 / 351/338, PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a je to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P337 / 313, Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Čokoláda

Krásná vůně čokolády.

INCI Chocolate Flavour Oil
Neobsahuje žádné alergeny.

Vanilka

INCI Vanílla Flavour Oil

Neobsahuje žádné alergeny.

Malina

INCI Raspberry Flavour Oil

Neobsahuje žádné alergeny.

Tofee

INCI Tofee Flavour Oil

Alergeny: anisyl alcohol 0,4%, limonene 0.0175%

Složení 6 methyl coumarin, ETHYL VANILLIN, VANILLIN, anisyl alcohol

Poškození / podráždění očí Kategorie 2 H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

P264, Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a další kontaktovanou pokožku. P280, Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 / 351/338, PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a je to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P337 / 313, Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Brusinka

INCI CRANBERRY FLAVOUR Oil

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H412, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261, Zamezte vdechování par nebo prachu.
P264, Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a další kontaktovanou pokožku.
P272, Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být povolen mimo pracoviště. P273, Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280, Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P302 / 352, PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P305 / 351/338, PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a je to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P333 / 313, Dojde-li k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P337 / 313, Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P363, Před opětovným použitím vyperte kontaminovaný oděv.
P501, Likvidujte obsah / nádobu na schváleném místě likvidace v souladu s místními předpisy.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top