Lily of the Valley

Sofistikovaná liliová vůně s horními tóny gardénie, ylangu a čerstvých řezaných květin a podtóny jasmínu, růže a hyacintu.

Skladem

57 Kčs DPH

Varianty: Lily of the Valley
Lily of the Valley, 10 ml

   
Lily of the Valley, 50ml

   
Lily of the Valley, 100 ml

   
Lily of the Valley, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Lily of the Valley

Charakteristika

kosmetická vůně

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Velikost balení

10 ml

Flash point: >61 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo: Nebezpečí

H315, Dráždí kůži.

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318, Způsobuje vážné poškození očí.

H361, Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte.

H400, Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, obsahuje 2,4-DIMETHYL-3-CYKLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, GERANYL ACETÁT, HEXYL SALICYLÁT, LINALOOL, LINALYL ACETÁT, NEROL, TRIMETHYLHEXANÁL, TRIMETHYLUNDECENAL. Může vyvolat alergickou reakci.

Contains:BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL)

Žíravost / podráždění kůže Kategorie 2
Poškození očí / podráždění Kategorie 2
Senzibilizace - Kategorie kůže 1
Toxický pro reprodukci Kategorie 2
Nebezpečný pro vodní prostředí - Kategorie dlouhodobého nebezpečí 2

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top