Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Limetka, bazalka a mandarinka

Skladem

59 Kčs DPH

Varianty: Limetka, bazalka a mandarinka
Limetka, bazalka a mandarinka, 10ml

   
Limetka, bazalka a mandarinka, 100 ml

   
Limetka, bazalka a mandarinka, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Limetka, bazalka a mandarinka


Lákavá směsice sicilské limetky a šťavnatého bergamotu se šťavnatým srdcem plným zralých mandarinek, bílých vodních květů, pepřové bazalky a kmínu.

Základ tvoří jemné, sametové pačuli a ostrý zelený vetivert.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo Varování  Standardní věty o nebezpečnosti: H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315, Dráždí kůži. H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319, Způsobuje vážné podráždění očí. H361, Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte ( expoziční cesta) .H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhou životnostíObdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top