Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Limetka - esenciální olej

Je velmi povznášející k tělu i mysli. Velmi svěží vůně zlepšující koncentraci. Tento olejíček by neměl chybět ve vaší aroma výbavě.

Skladem

52 Kčs DPH

Varianty: Limetka - esenciální olej
Limetka - esenciální olej, 10ml

   
Limetka - esenciální olej, 50ml

   
Limetka - esenciální olej, 100ml

   
Limetka - esenciální olej, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Limetka - esenciální olej

Limetkový esenciální olej

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Limetka působí fotosensibilizaci (podobně jako bergamot), takže pokud je použitá mistně na kůži, tak by tato oblast neměla být vystavovaná slunečnímu UV záření aspoň 12 hodin, abyste se vyhnuli spálení.

Použití

Limetkový esenciální olej je možné používat na místo Citronového esenciálního oleje pro svoje čistící účinky stejně tak i na chřipku a nachlazení. Někteří lidé upřednostňují aroma limetkového esenciálního oleje pro rozptylovaní jednak jako desinfekční prostředek a jednak na zlepšení nálady. Střídání tohoto oleje s jinými oleji může oživit používané vůně. Dalším použitím Limetkového esenciálního oleje může být čistění pleti, kdy mnozí tvrdí, že zlepšuje vzhled a pevnost kůže

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Mexico

INCI

Citrus Aurantifolia Oil

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

Flash point: 46°C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Nebezpečí
H226, hořlavá kapalina a páry.
H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H315, způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410, Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

CAS: 90063-52-8


Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberteObdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top