Rice Flower

Svěží a jemná vůně. Hezké vrchní tóny jasmínu, lilie a růží se mísí se zemitými zelenými středními tóny bambusu a jemného zázvoru. Vůně je dokonale zakončena silným jantarovým základem.

Skladem

53 Kčs DPH

Varianty: Rice Flower
Rice Flower, 10ml

   
Rice Flower, 50ml

   
Rice Flower, 100ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Rice Flower

Charakteristika

kosmetická vůně

Svěží a jemná vůně. Hezké vrchní tóny jasmínu, lilie a růží se mísí se zemitými zelenými středními tóny bambusu a jemného zázvoru. Vůně je dokonale zakončena silným jantarovým základem.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

INCI Fragrance

RICE FLOWER FRAGRANCE 229992(Contains:BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL,
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, P-MENTHAN-7-OL,
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 GHS09-Výstražné-symboly-nebezpečnost


Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361, Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte (způsob expozice).
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top