Rozmarýn esenciální olej

Éterický olej z rozmarýnu (Rosmarinus officinalis) má výraznou, svěží, jemně kafrovou, lehce kořeněnou, povzbuzující vůni. Používá se při únavě,  přepracování při nedostatku soustředění. V případě nachlazení. Používá se  v péči o vlasy a ošetření obličeje.

Skladem

99 Kčs DPH

Varianty: Rozmarýn esenciální olej
Rozmarýn esenciální olej, 10ml

   
Rozmarýn esenciální olej, 50ml

   
Rozmarýn esenciální olej, 500 ml

   
Rozmarýn esenciální olej, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Rozmarýn esenciální olej

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Kultura Organic, certifikován Ecocert FR-BIO-01

Nepoužívat v těhotenství, při epi­lepsii a vysokém krevním tlaku. Nedoporučuje se používat u dětí mladších 6 let.

Tip: Rozmarýnová koupel je excelentní životabudič před dlouhou jízdou v autě, zkouškami a všude tam, kde je třeba maximální svěžesti a koncentrace. 

Použití v kosmetice: Na mastnou, nečistou a zralou pleť. Prokrvuje, je vhodný i na suchou a normální pokožku. Sou­část masážních či koupelových olejů – při ztuhlosti svalů a kloubů, je vhodný pro sportovní masáže a na prohřátí svalů před výkonem. Ve vlasové kosmetice se využívá k prokrvení pokožky, je součástí preparátů celulitidového programu.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Anglie

INCI

Rosmarinus officinalis Leaf Oil

Velikost balení

10 ml, 50 ml

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H226 HORLAVÁ KVAPALNÁ A PÁR.
H304 MŮŽE BÝT FATÁLNÍ, POKUD SE ZPOUŠTĚJÍ A VSTUPUJÍ DO AIRWAYS.
H315 PŘÍČINY KŮŽE.
H317 Může způsobit alergickou reakci na kůži.
H371 MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ORGÁNŮ (PO POŽITÍ).
H410 VELMI TOXICKÝ PRO VODNÍ ŽIVOT S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P501 LIKVIDACE OBSAHU V SOULADU S MÍSTNÍMI, STÁTNÍMI NEBO VNITROSTÁTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
P261 VYDĚLÁVEJTE PRACH / FUME / PLYN / Plyn / mlhu / páry / sprej.
P321 ZVLÁŠTNÍ ZPRACOVÁNÍ (ZOBRAZIT ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ NA TOMTO ŠTÍTKU).
P333 + P313 PŘI PODÁVÁNÍ KŮŽE NEBO KOPÍROVÁNÍ: ZÍSKEJTE ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ / POZOR.
P362 + P364 VYKONÁVEJTE KONTAMINOVANÉ OBLEČENÍ. A PŘED POUŽITÍM UMÝVEJTE.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: UMÝVEJTE S VODOU.
P308 + P311 PŘI EXPOZICI NEBO DOTČENÉ: VYZÝVEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / DOCTOR.
P273 ZVEŘEJTE ÚNIK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
P391 Sbírejte únik. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDBĚŽNÉ PROHLÁŠENÍ P264 UMÝVÁRNĚ RYCHLOSTI A VYSTAVENĚ KŮŽI PO ZACHÁZENÍ. P332 + P313 PŘI POTVRZENÍ KŮŽE: ZÍSKEJTE ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ / POZOR

Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top