Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Tea tree

Skladem

48 Kč

Varianty: Tea tree
Tea tree, 10ml

   
Tea tree, 50 ml

   
Tea tree, 100ml

   
Tea tree, 1000ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Tea tree

100% přírodní esenciální olej   

Melaleuca alternifolia -země původu - Australie

Destilace parou.

Balení 10ml nebo 100ml

Je velice oblíbený jako hlavní širokospektrální antibakteriální a antivirový olejíček. Tento olej je široce používán při ORL infekcích, při infekcí kůže nebo úst. Je výtečný na akné a kožní pupínky. Je povzbuzující a osvěžující, odstraňuje přechodnou únavu.

  • Antibakteriální
  • Antivirové
  • Vysoce účinný proti parazitům a antimykotický
  • Proti křečím

  Indikace:- Ústní Infekce: vředy, abscesy, zánět dásní- Infekce O.R.L. : Ušní infekce, zánět nosohltanu- Gynekologické infekce: vaginální výtok, zánět pochvy, salpingtes- Infekce močových cest: cystitida, uretritida- Parazitární: svrab, pásový opar- Střevní parazitózy: lamblia, Ascaris- Kožní absces, akné, ekzémy- Slabost, celkové vyčerpanosti, únava- Křečové žíly, těžké nohy, hemeroidy- Prevence popálení kůže radioterapie  Vnější použití: 

- 3-4 kapky masáže  lokálně na kůži,- na únavu, masáž podél páteře 

Způsob výroby: destilace vodní parou

Destilovaný orgán: listBotanický název: Melaleuca alternifolia Země původu: Austrálie

Flash Point 56-59

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje p-mentha-1,4-dien, Alpha Terpinene, terpinolen, Alpha Pinene, 1, 8 cineol, p-Cymene,
(S) -p-mentha-1,8-dien

Nebezpečí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Číslo CAS: 85085-48-9, alternativní číslo CAS: 68647-73-4, číslo EINECS: 285-377-1

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top