Wintergreen (libavka)

Éterický olej se sladkou, mátovou, osvěžující vůní. Hlavní složkou tohoto oleje je metylsalicylát, který tlumí záněty a bolesti.

Skladem

58 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Wintergreen (libavka)

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Pozor: Může dráždit kůži. Ukládejte mimo dosah dětí. Těhotné ženy a pacienti užívající léky by měli užití tohoto oleje konzultovat s lékařem. Vyhněte se kontaktu oleje s očima, ušima a s citlivými oblastmi těla.

Použití

Tento olej je známý jako zklidňující silný lék proti bolesti a používá se pro artritidy a při svalových problémech, křečích, zánětu šlach, artritidě, revmatismu. Vůně zvyšuje pozornost.

Použití:

  • Svalový revmatismus, dna, zánětlivé artritidy, artritida, artritida páteře,
  • Bolestivý zánět: šlach, unavené a bolavé svaly, křeče
  • Bolest hlavy, hypertenze a ischemické choroby srdeční
  • Ekzémy
  • Libavka prohřívá a tiší bolestivá místa. I malým množstvím dosáhnete velkého účinku. Řeďte vhodným olejem, aby nedocházelo k podráždění kůže.
  • S 1-2 kapkami libavky si můžete také připravit zklidňující, prohřívající koupel.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Čína

INCI

Gaultheria procumbens Feaf Oil

Velikost balení

10 ml

Flash Point >96°C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 Signální slovo Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Číslo CAS: 90045-28-6,

alternativní číslo CAS: 68917-75-9,

číslo EINECS: 289-888-0

Obsahuje: Methyl salicylat, 1,8-Cineole
Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top